چاپ تخته شاسی

نمونه چاپ تخته شاسی عکس سهراب سپهری

جزئیات پروژه این تخته شاسی که در تصویر مشاهده می کنید تخته شاسی پازلی است. چاپ روی تخته شاسی باعث  ایستایی بهتر عکس میشود. و عکس همانند یک تابلو میتواند…