نمونه کارهای چاپ شده

چاپ هودی

نمونه چاپ هودی و تیشرت روز مهندس مخابرات و شبکه

تیشرت, هودی
چاپ تیشرت نخی

نمونه چاپ تیشرت مشکی نخی نقشه ایران

تیشرت, نخی