نمونه چاپ پرچم ریشه مشکی شرکت تالی

جزئیات پروژه

تالی شرکتی در زمینه تامین سبد خانوار و خرید اعتباری از فروشگاه های آتلاین است. پرچم این شرکت با ریشه سیاه و لوگوی نارنجی چاپ شده است

  • کارفرما : تالی
  • نوع پرچم : ریشه دار
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 5 عدد
  • مورد استفاده : دیزاین شرکت
چاپ پرچم
پروژه چاپ ماگ آتلیه عکاسی مهران صادری
چاپ پرچم تبلیغاتی ریشه طلایی ابریشم فام