شابلون ارائه دهنده خدمات چاپ و هدایای تبلیغاتی

نمونه چاپ تیشرت شرکت جهانگیر آریا

به سفارش شرکت جهانگیر آریا تعداد 1000 عدد تیشرت تبلیغاتی سفید آستین کوتاه چاپ گردید.

چاپ تیشرت سفید شرکت جهانگیر آریا

چاپ تیشرت سفید