چاپ پرچم تبلیغاتی ریشه طلایی ابریشم فام

جزئیات پروژه

لوگوی این پرچم رومیزی با ریشه طلایی به شکلی چاپ شده است که تداعی رنگ طلایی شود. زمانی که رنگ خردلی روی ساتن مات این پرچم چاپ میشود بسیار شبیه به رنگ طلایی میشود.

  • کارفرما : شرکت ابریشم فام
  • نوع پرچم : ریشه دار
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : سنگی
  • تعداد : 3 عدد
  • مورد استفاده : دیزاین شرکت
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم ریشه مشکی شرکت تالی
نمونه چاپ پد موس تبلیغاتی مشکی با متن مفهومی