نمونه چاپ پرچم شرکت میزبان

جزئیات پروژه

شرکت میزبان با لوگوی کلاسیک و شکیل برای چاپ پرچم، از پرچم های ریشه دار زرد استفاده کرده است. که انتخاب بسیار خوب و مناسبی است

  • کارفرما : شرکت میزبان
  • نوع پرچم :  ریشه دار
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : سنگی
  • تعداد : 35 عدد
  • مورد استفاده : فروشگاه
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پازل ازدواج
نمونه چاپ پرچم هلدینگ یک باور