نمونه چاپ پرچم هلدینگ یک باور

جزئیات پروژه

هلدینگ های آموزشی یکی از طرفداران پروپاقرص پرچم های رومیزی هستند. هلدینگ یک باور تعداد 15 عدد پرچم رومیزی لیرزی به شابلون داده است.

  • کارفرما : هلدینگ آموزشی یک باور
  • نوع پرچم : رومیزی لیزری
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 150 عدد
  • مورد استفاده : بازاریابی
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم شرکت میزبان
نمونه چاپ پرچم تله فارم