نمونه چاپ پرچم تله فارم

جزئیات پروژه

پرچم های تمام رنگی جلوه ای دوچندان به محیط بیزینس میدهند، این بیزینس با چاپ پرچم سبز تمام رنگی به خوبی از عهده این کار برآمده است.

  • کارفرما : شرکت تله فارم
  • نوع پرچم : رومیزی لیزری
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 10 عدد
  • مورد استفاده : محیط بیزینس
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم هلدینگ یک باور
نمونه چاپ پرچم شرکت سورین