نمونه چاپ پرچم بازرگانی

جزئیات پروژه

بعضی از اوقات بسیاری از شرکت ها پرچم های خود را در چند رنگ چاپ میکنند. این شرکت بازرگانی تعداد 10 عدد پرچم رومیزی با رنگ های متفاوت سفارش داده است.

  • کارفرما : شرکت بازرگانی
  • نوع پرچم : رومیزی لیزری ریشه دار
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 10 عدد
  • مورد استفاده :کارمندان
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم کافه اینستا
نمونه چاپ پرچم آتن