گلدوزی همایش ایثارگران استقامت

جزئیات پروژه

این گلدوزی زیبا به شکل سرو نقره ای  به تعداد 240 عدد برای همایش ایثارگران استقامت انجام شد.

  • کارفرما : همایش ایثارگران استقامت
  • نوع گلدوزی :  غیر مستقیم
  • ابعاد گلدوزی: 2×7 سانتیمتر
  • تعداد : 240 عدد
  • مورد استفاده : برگزار کنندگان
گلدوزی
گلدوزی لوگو شرکت اهورا
گلدوزی حراست شرکت خزر