گلدوزی حراست شرکت خزر

جزئیات پروژه

گروه خودروسازی خزر برای کارمندان بخش حراست خود اقدام به گلدوزی 200 عدد گلدوزی بر چسبی کرد

  • کارفرما : گروه خودروسازی خزر
  • نوع گلدوزی :  غیر مستقیم
  • ابعاد گلدوزی: 9×149 سانتیمتر
  • تعداد : 200 عدد
  • مورد استفاده : پرسنل حراست
گلدوزی
گلدوزی همایش ایثارگران استقامت
پروژه گلدوزی گروه فرهنگی یاران خمینی