چاپ پرچم تبلیغاتی لوگو ستاره شمال

جزئیات پروژه

پرچمی که در تصویر میبینید به صورت تمام چاپ انجام شده است. یعنی ابتدا روی پارچه ساتن مات چاپ انجام شده و سپس ریشه به دور آن دوخته شده است. در کنار این پرچم یک عدد ماگ اکلیلی طلایی با لوگوی ستاره شمال چاپ شده است.

  • کارفرما : فروشگاه ستاره شمال
  • نوع پرچم : رومیزی ریشه فیروزه ای
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : سنگی
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : تبلیغات
چاپ پرچم
نمونه چاپ زیرلیوانی شرکت ملی نفت ایران
پروژه چاپ تیشرت شیردهی مادر و کودک