چاپ پرچم تبلیغاتی تی آموزشگاه مهرداد

جزئیات پروژه

آموزشگاه زبان مهرداد یکی از آموزشگاههای به روز و حرفه ای کشور است. تعداد 15 عدد پرچم رومیزی تی در دو رنگ قرمز و سفید چاپ شد. پرچم های رومیزی T چون دو پرچمی هستند این قابلیت را دارند در هر پرچم متن و رنگ متفاوتی چاپ شود.

  • کارفرما : آموزشگاه زبان مهرداد
  • نوع پرچم : رومیزی تی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 15 عدد
  • مورد استفاده : دفتر زبان
چاپ پرچم
نمونه چاپ روی کلاه شاطر
چاپ پد موس تبلیغاتی شهر بوشهر