چاپ پرچم تبلیغاتی تشریفاتی آموزشگاه دخترانه پند

جزئیات پروژه

این پرچم تشریفات از پراستفاده ترین نوع پرچم های تشریفاتی است. برای ایستایی مخروطی شکل این پرچم های ریشه دار معمولا زیر آنها طلقی کار گذاشته میشود. رنگ ریشه های این پرچم ها با توجه به لوگو میتواند تغییر کند. این پرچم تشریفات و رومیزی ریشه دار به سفارش آموزشگاه دخترانه پند چاپ شده است.

  • کارفرما : آموزشگاه دخترانه پند
  • نوع پرچم : تشریفات
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : خورشیدی
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : همایش
چاپ پرچم تشریفات
چاپ پرچم تشریفات
چاپ پرچم ریشه دار
چاپ روی تیشرت مردانه گیم اف ترونز
نمونه چاپ روی تیشرت مسی، به زن چاک