چاپ پرچم ال ماندگار خاک

جزئیات پروژه

ماندگار خاک شرکتی فعال در زمینه پایدار سازی خاک برای ساخت سازه های مختلف است. این شرکت سفارش 10 عدد پرچم زرد L با پایه استیل سفارش داده است

  • کارفرما : ماندگار خاک
  • نوع پرچم : رومیزی ال
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 10 عدد
  • مورد استفاده : دفتر زبان
چاپ پرچم
پروژه گلدوزی روی کلاه جم آدیو
چاپ روی ماگ سرمیکی دهنی عطیه