چاپ پرچم اروپایی خورشید آلیاژ تهران

جزئیات پروژه

پرچم های اروپایی پرچم های با کیفتی هستند که ایستایی آنها عالی است. در این پرچم لوگو یا طرح شما در  به صورت کامل و از روبرو دیده میشود. شرکت خورشید آلیاژ تهران تعداد 10 عدد از این پرچم ها را سفارش داده است.

  • کارفرما : خورشید آلیاژ تهران
  • نوع پرچم : رومیزی اروپایی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 10  عدد
  • مورد استفاده : نمایشگاه
چاپ پرچم
چاپ پرچم
چاپ تیشرت سورمه ای و مشکی پیتزا پاییز
نمونه چاپ پرچم رومیزی ریشه طلایی راه سازان