چاپ پدموس و زیر لیوانی سازمان مهاجرتی کهن بابا

جزئیات پروژه

موسسه مهاجرتی کهن بابا یک دفتر مهاجرتی باسابقه در زمینه مهاجرت به کانادا است. این شرکت سفارش چاپ لوگوی خود را روی پدموس و زیرلیوانی ام دی ف داد.

کارفرما : موسسه مهاجرتی کهن بابا
نوع پدموس: مستطیلی
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 1 عدد
مورد استفاده : آژانس گردشکری

چاپ پدموس
چاپ پدموس
چاپ پدموس
چاپ لباسکار ایرانخودرویی فروشگاه آهن آلات بنی هاشمی
چاپ روی پازل 120 تیکه تبلیغاتی آفتاب پرست