نمونه چاپ لیوان دانشگاه شهید رجایی

جزئیات پروژه

طرح های سنتی و گل و مرغ روی لیوان بسیار زیبا و جذاب می‌شود. دانشگاه شهید بهشتی لوگوی خود و طرح تذهیب را روی لیوان سرامیکی ساده چاپ کرد

  • کارفرما : دانشگاه شهید بهشتی
  • نوع لیوان : سفید ساده
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 15×8 سانتیمتر
  • تعداد : 90 عدد
  • مورد استفاده : همایش
چاپ لیوان
چاپ لیوان
نمونه چاپ ماگ شرکت کد نویسی
نمونه چاپ ماگ develop drugs