چاپ لوگو روی لیوان مخروطی تهران کافه

جزئیات پروژه

کافه تهران برای این که خدمات حرفه ای تری به مشتریان خود ارائه دهد تعداد 140 عدد ماگ مخروطی سفارش داد. این لوگو به صورت کوره ای و تک رنگ چاپ شد.

کارفرما: کافه تهران
نوع ظروف: فنجان
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 140
مورد استفاده: کافه رستوران

چاپ لیوان مخروطی
چاپ روی پارچه لباس پری دریایی
چاپ روی پدموس مهندسین مشاور td impianti ایتالیا