چاپ لباسکار طوسی گروه معماری خانه های سبک

جزئیات پروژه

لباس های کار رنگ ها و طرح های مختلفی دارند. یکی از رنک های محبوب در لباس کار رنگ طوسی است. چاپ روی این لباس کار به صورت دیجیتال است که کیفیت بسیار بالایی دارد.

  • کارفرما : گروه معماری خانه های سبک
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • ابعاد چاپ : 30×40سانتیمتر
  • تعداد : 15 عدد
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ لباس کار ایران خودرویی
چاپ لباس کار ایران خودرویی
چاپ لباس کار ایران خودرویی
چاپ لیوان زیست بوم مجازی درسا
نمونه چاپ هودی طوسی زرین ابزار