چاپ فنجان و نعلبکی تبلیغاتی کافه کینو

جزئیات پروژه

بسیاری از مشتریان ما ظروف خود را برای چاپ پیش ما می آورند. کافه کینو هم 200 عدد از فنجان و نعلبکی هایی که فراهم کرده بود برای چاپ پیش ما آورد

کارفرما: کافه کینو
نوع ظروف: فنجان هتلی
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 200 عدد
مورد استفاده: استفاده در کافه

چاپ فنجان هتلی
چاپ ماگ تبلیغاتی یخی آماتو
نمونه چاپ تیشرت ملانژ پوستر بازی های رایانه ای