چاپ فنجان نعلبکی پذیرایی دانشگاه ولایت

جزئیات پروژه

دانشگاه ولایت واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران می باشد. این دانشگاه سفارش چاپ کوره ای 100 عدد فنجان و نعلبکی را داد.

کارفرما: دانشگاه ولایت
نوع ظروف: فنجان و نعلبکی
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 100 عدد
مورد استفاده: دانشگاه

چاپ ظروف هتلی
پروژه چاپ کلاه موسسه آموزگارا
نمونه چاپ تیشرت رگلان کاریکاتور سوپرمن