چاپ فنجان قهوه خوری پیشگامان پویا

جزئیات پروژه

پرتو پیشگامان پویا یک شرکت توسعه تجارت است که راحل های ساده برای واردات و صادرات را ارائه میدهد. این شرکت برای پذیرایی از مهمان ویژه و بین المللی خود نیاز به چاپ فنجان های قهوهخوری و چای خوری داشت. بنابراین تعداد دو دست فنجان و قاشق و نعلبکی با لوگوی سبز زنگ این شرکت چاپ شد.

  • کارفرما : پرتو پیشگامان پویا
  • نوع فنجان : قهوهخوری
  • نوع چاپ : یک طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 4×5 سانتیمتر
  • تعداد : 2 دست
  • مورد استفاده : پذیرایی
چاپ فنجان
چاپ فنجان
نمونه چاپ تیشرت و تاپ زنانه جادوگر
چاپ زیرلیوانی لوگوی شهرداری تهران