چاپ فنجان تبلیغاتی کواترو شرکت راس

جزئیات پروژه

راس یک شرکت در زمینه مشاوره تغذیه ورزشی و تناسب اندام است که لوگوی خود را روی این فنجان های قهوه خوری زیبا چاپ کرده است.

  • کارفرما : شرکت راس
  • نوع فنجان : قهوه خوری
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 3×4 سانتیمتر
  • تعداد : 2 دست
  • مورد استفاده : هدیه تبلیغاتی
چاپ فنجان
چاپ فنجان
نمونه چاپ فنجان قهوه خوری هلدینگ سفیر
پروژه چاپ فنجان کواترو ترشین پخش راستین