چاپ فنجان تبلیغاتی قهوه خوری خرد پژوهان

جزئیات پروژه

منظومه خرد پژوهان موسسه ای با محیطی پویا و دینامیک است. برای پرورش اشخاصی شریف که نسبت به محیط اطراف‌شان احساس مسئولیت می‌کنند. این موسسه تعداد 1 دست فنجان قهوه خوری با لوگوی خود سفارش داد.

  • کارفرما : منظومه خرد پژوهان
  • نوع فنجان : کواترو
  • نوع چاپ : یک طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 4×5 سانتیمتر
  • تعداد : 1 دست
  • مورد استفاده : دیزاین و ست اداری
چاپ فنجان
چاپ فنجان
چاپ جلیقه کار شاتل، کاور
نمونه چاپ زیرلیوانی شرکت ملی نفت ایران