چاپ عکس روی پازل، عکس میکروسکوپی

جزئیات پروژه

دنیای زیر میکروسکوپ دنیای زیبا، عجیب و خارق العاده ای است. گاهی عکس های از بافت میکروب ها، قارچ ها و باکتری از بسیاری از آثار هنری زیباتر است. ما هم عکس آبی و زرد یک قارچ را روی روی پازل 120 تیکه چاپ کردیم. در کنار این پازل یک عدد ماگ رنگی با لوگوی شابلون چاپ شده است.

کارفرما : گرافیک روز
نوع پازل: 120 تیکه
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پازل : مقوا
تعداد : 4 عدد
مورد استفاده : فروش

چاپ پازل
چاپ پازل
چاپ پازل
چاپ روی سوئیشرت سایت نوبر
چاپ تیشرت جودون طوسی تایپوگرافی “ه”