چاپ ظروف تبلیغاتی شرکت ایرانیان

جزئیات پروژه

شرکت ایرانیان سفارش چاپ 100 عدد لوگوی دو رنگ خود را روی  بشقاب هتلی داده است.

کارفرما: شرکت ایرانیان
نوع ظروف: نسترن
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 100 عدد
مورد استفاده: سالن غذاخوری

چاپ ظروف
نمونه چاپ بادی نوزاد با اسم سحاب
نمونه چاپ پارچه گروه هماهنگ