چاپ شعر روی تیشرت، که عشق آسان نمود اول

جزئیات پروژه

چاپ شعرهای عاشقانه با طرح های گرافیکی برای مراسم ماهگرد و سالگرد بسیار محبوب شده است. ما هم شعر که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها را با کیفیتی عالی روی تیشرت نخی چاپ کردیم

  • کارفرما : شخصی
  • نوع تیشرت : نخی
  • نوع چاپ : مدیا-کاتری
  • ابعاد چاپ : 30×40سانتیمتر
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : هدیه سالگرد
چاپ تیشرت
چاپ تیشرت جودون طوسی تایپوگرافی “ه”
چاپ روی ماگ اختصاصی میقولی