چاپ زیرلیوانی تبلیغاتی فانتزی برای مهدکودک

جزئیات پروژه

این زیرلیوانی های قشنگ و زیبا با تصویرسازی های جالب برای کودکان یک مهد کودک به چاپ رسیده است.

کارفرما: مهدکودک
نوع زیر لیوانی: دایره
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 50 عدد
مورد استفاده : کودکان مهد

چاپ زیرلیوانی
نمونه چاپ پدموس لاستیکی راستین طب شایگان
پروژه چاپ فنجان و نعلبکی شرکت voip.kz