چاپ زیرلیوانی تبلیغاتی بیسان گشت مهر

جزئیات پروژه

این زیرلیوانی های تبلیغاتی به سفارش شرکت بیسان گشت مهر فعال در خدماتی گردشگری چاپ شده است.

کارفرما: بیسان گشت مهر
نوع زیر لیوانی: دایره
نوع چاپ : دیجیتال
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 5 عدد
مورد استفاده : دفتر مسافرتی

چاپ زیرلیوانی
چاپ زیرلیوانی
چاپ روی زیرلیوانی کافه کچ
پروژه چاپ زیرلیوانی بالکان