چاپ روی پازل 120 تیکه تبلیغاتی آفتاب پرست

جزئیات پروژه

آفتاب پرست ها موجوداتی معروف به رنگ عوض کردن هستند. بسیاری از اوقات به اشخاص ریاکار هم  آفتاب پرست میگویند. یکی از مشتریان ما تصویر یک آفتاب پرست سبز را روی پازل 120 تیکه چاپ کرده است.

کارفرما : نشر کلام آخر
نوع پازل: 120 تیکه
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پازل : مقوا
تعداد : 1 عدد
مورد استفاده : بازی و سرگرمی

چاپ پازل مقوایی
چاپ پازل مقوایی
چاپ پدموس و زیر لیوانی سازمان مهاجرتی کهن بابا
چاپ پرچم تشریفاتی تبلیغاتی مراقبت پوست راز آفرین