نمونه چاپ روی پازل سیلک سیتی

جزئیات پروژه

پازل سیلک سیتی توسط یک اسباب بازی فروشی به ما سفارش داده شد تا وسیله بازی مناسب برای کودکان باشد

  • کارفرما : اسباب بازی فروشی
  • نوع پازل:  120 تیکه
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • جنس پازل : مقوا
  • تعداد : 25 عدد
  • مورد استفاده : اسباب بازی کودکان
چاپ پازل
چاپ پازل
چاپ پازل
نمونه چاپ روی پازل کارتون نمو
نمونه چاپ پازل ازدواج