چاپ روی ماگ و زیرلیوانی کریسمسی آفامد

جزئیات پروژه

آفامد شرکتی تخصصی در زمینه ی تجهیزات پزشکی روز دنیا است. این شرکت برای هدیه و گیفت به مشتریان خود تعداد 30 عدد زیر لیوانی و ماگ با تم کریسمسی و زمستانی چاپ کرد

  • کارفرما : آفامد
  • نوع لیوان : دسته و داخل  سورمه ای
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8*8
  • تعداد : 30 عدد
  • مورد استفاده : آفامد
چاپ ماگ زیرلیوانی کریسمس
چاپ ماگ زیرلیوانی کریسمس
چاپ ماگ زیرلیوانی کریسمس
چاپ ماگ زیرلیوانی کریسمس
چاپ روی لیوان، روز مادر 1402
چاپ روی لیوان تیشرت کریسمس بابانوئل