چاپ روی ماگ سرمیکی خطاطی شعر

جزئیات پروژه

یکی از گرافیست های که سال ها مشتری ما است. این دیزاین خطاطی زیبا را برای چاپ روی ماگ فرستاده است. شعر روی لیوان آهنگیست از رضا بهرام با نام “تو را چون جان خود میدانمت”

  • کارفرما : گرافیک دیزاینر احمد صمدی
  • نوع لیوان : ساده سرامیکی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8×8 سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : هدیه
چاپ ماگ
چاپ ماگ
چاپ روی ماگ سرمیکی دهنی عطیه
چاپ روی لیوان اردوی جهادی هجرت