چاپ روی ماگ سرمیکی دهنی عطیه

جزئیات پروژه

چاپ روی ماگ با جملات فان و خنده دار و باحال بسیار مرسوم است. روی این ماگ این جمله چاپ شده است؛ “این لیوان دهنی عطیه س ازش نخورین”

  • کارفرما : شخصی
  • نوع لیوان : ساده سرامیکی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8×8 سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : هدیه
چاپ لیوان
چاپ لیوان
چاپ پرچم ال ماندگار خاک
چاپ روی ماگ سرمیکی خطاطی شعر