چاپ روی ماگ دسته زرد دوستان همیشگی

جزئیات پروژه

ما همیشه به دنبال بهترین جمله ها و واژه ها هستیم تا از دوستان خود تشکر کنیم. یکی از مشتری ها برای هدیه به دوست خود این جمله را به انگلیسی چاپ کرده که است.we will be friends until we’re old and senile که یعنی تا زمانی که پیر شویم با هم دوست خواهیم بود.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع لیوان : دسته و داخل رنگی زرد
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8×7 سانتیمتر
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : کادو
چاپ ماگ
چاپ ماگ
نمونه چاپ تیشرت مردانه طرح خوشنویسی
نمونه چاپ لیوان جادویی فوتبال تراپی