چاپ روی ماگ اختصاصی میقولی

جزئیات پروژه

اخیرا ماگ های با متن “به این لیوان دست نزنید مخصوص فلانی است” بسیار محبوب شده است. ما هم لیوان میقولی را با این متن چاپ کردیم؛ این لیوان تف مالیه چیزی توش نقولی

  • کارفرما : شخصی
  • نوع لیوان : سفید ساده
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8×9 سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده :محل کار
چاپ ماگ
چاپ شعر روی تیشرت، که عشق آسان نمود اول
چاپ لیوان تبلیغاتی دسته نارنجی پیشی با مزه