چاپ روی لیوان قهرمان من روزت مبارک

جزئیات پروژه

پدرها همیشه قهرمانان فرزندانش هستند. روی این ماگ تصویر پدر و پسری چاپ شده است و روی آن نوشته شده است قهرمان من روزت مبارک.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع لیوان : دسته آبی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8×10 سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : هدیه روز پدر
چاپ لیوان
چاپ روی لیوان مخروطی لوگو رئال مادرید
چاپ روی ماگ قرمز ولنتاین مبارک