چاپ روی لیوان سرامیکی اسامی کارمندان شرکت

جزئیات پروژه

یکی از شرکتهای فعال در حوزه تکنولوژی برای کارمندان خود به صورت اختصاصی ماگ چاپ کرده است. در یک طرف لیوان ها اسم کارمنئان و در طرف دیگر این لیوان لوگوی شرکت چاپ شده است.

  • کارفرما : حوزه تکنولوژی
  • نوع لیوان : سفید ساده سرامیکی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : تمام چاپ
  • تعداد :50 عدد
  • مورد استفاده : کارمندان
چاپ لیوان
چاپ لیوان
روز جهانی مهندس چه روزی است؟ هدیه چاپ ماگ
چاپ روی ماگ رنگی تبلیغاتی شرکت لندو lendo