چاپ روی لیوان دسته رنگی انیمسشن paw patrol

جزئیات پروژه

انیمیشن پا  paw یکی از انیمیشن های  پرطرفدار برای کودکان است. این انیمیشن پر از سگ های بامزه ی قهرمان است. ما هم این طرح رل به سفارش یکی از مشتریان روی ماگ دسته آبی چاپ کردیم.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع لیوان : دسته و داخل رنگی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : تمام چاپ
  • تعداد :2 عدد
  • مورد استفاده : هدیه تولد
چاپ لیوان
پروژه چاپ روی ماگ دسته رنگی شرکت متسا
نمونه چاپ ماگ حرارتی جادویی شعر عطار