چاپ روی لیوان بهترین بابا دنیا

جزئیات پروژه

چاپ تصویرسازی های با نمک روی  لیوان های دسته رنگی بسیار زیبا میشود. یکی از مشتریان ما لیوانی با عنوان” این لیوان بهترین بابای دنیاست” سفارش داد

  • کارفرما : شخصی
  • نوع لیوان : دسته آبی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8×10 سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : کادو روز پدر
چاپ لیوان
چاپ روی ماگ قرمز ولنتاین مبارک
چاپ روپوش آزمایشگاهی داروسازان ایران