چاپ روی تیشرت نخی کلورادو آمریکا

جزئیات پروژه

در این تصویر تیشرت سفید نخی به صورت چاپ لیبلی دوربری شده انجام شده. بر روی تیشرت هم تصویر سازی تابستانی و گرم با متن کلرادو چاپ شده است. کلرادو یکی از ایالت های جنوب شرقی آمریکا است.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع تیشرت : نخی و پنبه ای
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 30×20سانتیمتر
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : خارج از کشور
چاپ تیشرت
چاپ تیشرت سفید تاکسی نارنجی
نمونه چاپ روی تیشرت من جذاب ترینم