چاپ تیشرت یقه هفت طوسی کانزا

جزئیات پروژه

هانزا شرکتی در زمینه تولید لیفتراکت های دیزلی و دوگانه سوز است. این شرکت لوگوی نارنجی و مشکی خود را تیشرت ملانژ طوسی چاپ کرد.

  • کارفرما : هانزا
  • نوع تیشرت : ملانژ
  • نوع چاپ : سابلیمشن
  • ابعاد چاپ : 30×15سانتیمتر
  • تعداد : 40 عدد
  • مورد استفاده : کارگران کارخانه
چاپ تیشرت
چاپ تیشرت
چاپ تیشرت
نمونه چاپ تیشرت پنبه ای جمله A LOT CAN
چاپ لوگو روی ماگ شرکت نوین گستر