چاپ تیشرت طرفداری تیم ملی فوتبال ایران

جزئیات پروژه

ما این طرح زیبای طرفداری تیم فوتبال ایران را برای یکی از مشتری ها چاپ کردیم. در قسمت پشت این پیراهن شماره علی دایی اسطوره فوتبال ایران چاپ شده است.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع تیشرت : اسپان
  • نوع چاپ : سابلیمشن
  • ابعاد چاپ : 30×40سانتیمتر
  • تعداد : 3 عدد
  • مورد استفاده : شخصی
چاپ تیشرت
چاپ تیشرت
نمونه چاپ تیشرت آستین بلند بازی اساسینز کرید
نمونه چاپ لیوان دسته رنگی مادر و جارو