چاپ تیشرت زرد گروه موسیقی لد زپلین

جزئیات پروژه

لد زپلین یکی از گروه های راک انگلیسی در دهه 60 بود. این گروه مانند بند های راک آن زمان مانند بیتلز به معروفیت زیادی میرسد. ما هم یکی از پوسترهای LED ZEPPELIN را روی تیشرت چاپ کردیم

  • کارفرما : شخصی
  • نوع تیشرت : نخی
  • نوع چاپ : لیبلی
  • ابعاد چاپ : 40×30سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : کنسرت
چاپ تیشرت نخی
چاپ فنجان تبلیغاتی شرکت زد Z
نمونه چاپ تیشرت نخی میکی موس