چاپ بشقاب هتلی بانک ملی

جزئیات پروژه

امور شعب غرب تهران بانک ملی ایران برای پرسنل خود تعداد چاپ 100 عدد بشقاب پذیرایی سفارش داد

کارفرما: بانک
نوع ظروف: یشقاب پذیرایی
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 100 عدد
مورد استفاده: پرسنل

چاپ بشقاب هتلی
نمونه چاپ تیشرت رضا عطاران، تموم شد؟ خیلی تاثیر گذار بود
نمونه چاپ لیوان آشنایی با مادر