پرچم ال ایران با پایه استیل کوچک

جزئیات پروژه

پرچم ال ایران پرچمی بسیار شیک، ساده است. پایه این پرچم استیل و جنس پرچم ساتن لیرزی است

  • کارفرما : شخصی
  • نوع پرچم : پرچم ال ایران
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 10 عدد
  • مورد استفاده : محل کار
پرچم ایران
پروژه چاپ کلاه کتان سفید سنمار معمار
نمونه چاپ روی پیراهن برنا سافت