پروژه گلدوزی گروه فرهنگی یاران خمینی

جزئیات پروژه

این گلدوزی با برش بسیار خاص و زیبا  برای گروه فرهنگی یاران خمینی در تعداد 90 عدد انجام شده است

  • کارفرما : گروه فرهنگی یاران خمینی
  • نوع گلدوزی :  غیر مستقیم
  • ابعاد گلدوزی: 3×8 سانتیمتر
  • تعداد : 90 عدد
  • مورد استفاده : اردوی جهادی
گلدوزی
گلدوزی حراست شرکت خزر
نمونه چاپ شال سفید انار شب یلدا