پروژه گلدوزی کلاه مالتینا

جزئیات پروژه

گلدوزی به شیوه مستقیم با دو رنگ نخ مشکی و زرد برای برند مالتینا روی کلاه کتان سفید

کارفرما : مالتینا
نوع کلاه: نقاب دار پشت توری
نوع گلدوزی: مستقیم
جنس کلاه : کتان
تعداد : 70 عدد
مورد استفاده : پرسنل

گلدوزی کلاه
گلدوزی کلاه
پروژه گلدوزی روی حوله بیک
نمونه چاپ لیوان دسته مشکی فروشگاه موبایل امین