پروژه گلدوزی لوگو army

جزئیات پروژه

گلدوزی های به این شکل به طور معمول روی آستین لباس ها دوخته میشوند. تعداد 80 عدد از این گلدوزی ها برای یکی از تولیدی های پوشاک انجام شد.

  • کارفرما : پوشاک
  • نوع گلدوزی : برچسبی
  • ابعاد گلدوزی: 5×14 سانتیمتر
  • تعداد : 80 عدد
  • مورد استفاده : لباس
گلدوزی
نمونه کار گلدوزی آرم تبر و گل
نمونه گلدوزی طلایی لنگر